divendres, 30 d’octubre de 2015

Tots Feliços, tots Sants

TOTS SANTS 01-11-2015

Evangeli segons Sant Mateu (Mt 5, 1-12a)
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren els deixebles.  Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient:
 --Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!
 »Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
 »Feliços els humils: ells posseiran la terra!
 »Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
 »Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!
 »Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
 »Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
 »Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!
 »Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies!  Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit.