dimecres, 16 de maig de 2012

Ara, ens toca a nosaltres

Mc 16, 15-20

Aquest Diumenge celebrem l'Ascensió del Senyor. Abans però ens diu: "Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat".
Ell marxa tranquil amb el seu Pare i ens deixa a la terra amb aquest encàrrec. El seu missatge d'Amor l'hem d'escampar com qui escampa llavors al camp. Aneu doncs i sembreu perquè ara, ens toca a nosaltres,

Dibuix per pintar