dilluns, 2 d’abril de 2012

L'amor ha vençut

Mc 16, 1-8
Que n'és de gran el Senyor. Amb la humanitat del seu Fill ha aconseguit véncer la mort. No podia ser de cap altra manera. Jesús havia de morir per tornar a viure entre tots els homes. I el seu llegat no és un altre que l'AMOR dut al més pur element. Ell viu en els cors dels homes i només des del cor dels homes s'encomana el seu amor.

BONA PASQUA!!!

Dibuix per pintar